МАНАЙ БАГ

Бид өөрсдийн мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр багаар ажиллаж хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлэхийн зэрэгцээ бусад мэргэжилтнүүд, мэргэшсэн зөвлөхүүдтэй нягт хамтран ажилладаг. Манай фирм Монгол, Англи, Хятад хэл дээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

blog-post
02 сар 02

Нийтлэгдсэн: Мэдээ

164

Виза для граждан России, въезжающих в Монголию

Иностранный гражданин, въезжающий в Монголию, получил монгольскую визу в установленном порядке. Визы предназначены для въезда и транзита и подразделяются на однократные, двукратные и многократные. Однократные и двукратные визы действительны в течение 150 дней до въезда иностранца в Монголию, многократные визы для временных посетителей действительны в течение 183 или 365 дней, а пребывание временного посетителя в Монголии составляет 30 дней.

blog-post
02 сар 02

Нийтлэгдсэн: ОХУ-ын иргэдэд зориулсан мэдээлэл

181

ОХУ-ын иргэдэд зориулсан Монгол Улсын визийн мэдээлэл

Монгол Улсад нэвтрэх гадаадын иргэн Монгол Улсын визийг зохих журмын дагуу авсан байна. Виз нь орох, дамжин өнгөрөх зориулалттай, Монгол Улсын хилээр нэвтрэх зорилгыг агуулсан ангилалтай, нэг, хоёр, олон удаагийн гэсэн төрөлтэй байна. Нэг болон хоёр удаагийн орох виз нь гадаадын иргэн Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэл 150 хоногийн хугацаанд, түр ирэгчид олгох олон удаагийн визийн хүчинтэй байх хугацаа нь 183 буюу 365 хоног байх бөгөөд түр ирэгчийн Монгол Улсад байх хугацаа нь 30 хоног байна.

СТАТИСТИК ТОО БАРИМТ

369+

Үйлчлүүлэгчдийн тоо

5225+

Боловсруулсан эрх зүйн баримт бичиг

416+

Дуусгасан ажлууд

52032+

Ажилласан нийт цаг

Үйлчлүүлэгчид