Нягт нямбай, Өндөр хариуцлагатай, Үнэнч байх

Дотоодын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд хууль зүйн иж бүрэн, цогц зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлдэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай өмгөөллийн нөхөрлөл юм.

Улсын тэмдэгтийн хураамж

Хуулийн мэдээ

Та бүхэн манай байгууллагын цахим хуудсаар зочилж хууль зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авна гэдэгт итгэлтэй байна.

Үйлчлүүлэгчид

Бид мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан мэргэшсэн туршлагатай хуульч, өмгөөлөгчид юм.

Үйлчлүүлэгчдийн тоо
0
+
Эрх зүйн баримт бичиг
0
+
Дуусгасан ажлууд
0
+
Ажилласан нийт цаг
0
+