Гансүхийн ОЮУНБОЛД

Партнер, өмгөөлөгч

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ХСИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Лиценз ба тусгай зөвшөөрөл
  • Шүүхийн ажиллагаа ба шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Газрын эрх зүй
  • Авлага барагдуулах, иргэний хэрэг маргаан

Ажлын туршлага

Оюунболд өмнө нь төрийн үйлчилгээний байгууллагад эрх зүйн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан ба Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-д өмгөөлөгчийн туслахаар ажиллаж байсан.