“Эрдэнэс Монгол” ХХК хамтран ажиллах боломжоо хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа

Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг гурван үе шаттай хэрэгжүүлснээр, салбарын өнөөгийн чадавх 2020 онд 1.38 дахин, 2025 онд 2.6 дахин, 2028 онд 3.9 дахин өсөх тооцоо гарчээ.