Баатархүүгийн ЭРДЭНЭМӨНХ

Партнер, Өмгөөлөгч

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Үнэт цаасны зах зээлд зөвлөгөө өгөх эрхтэй хуульч

МУИСийн Хууль зүйн сургууль 

Олон улсын эрх зүйч /2007-2012/

МУИСийн Хууль зүйн сургууль 

Судалгааны магистрант /2021 оноос /

English Path college 

Ирланд улсад Англи хэлний курс /2023-2024/

Мэргэшсэн чиглэл

  • Газар 
  • Барилга, дэд бүтэц 
  • Ашиг малтмал, лиценз Тендер 
  • Төрийн хяналт, шалгалт Төрийн алба 
  • Сонгууль 
  • Стратегийн өмгөөлөл 
  • Арбитрын маргаан

Ажлын туршлага

  • Өмгөөллийн Эм Жэй Эл Атторнейс ХХН 2017 – 2024 

Өмгөөллийн MJL Attorneys хуулийн фирмийн захиргааны эрх зүй хариуцсан партнер, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. 

  • Барилга, зам гүүрийн Тайгам АлтайХХК 2013 – 2017 

Барилгын газар, талбайн хэмжээ, барилгын норм, стандарттай холбоотой бүх төрлийн маргаан, гэрээ хэлцлийг хариуцсан хуулийн зөвлөх 

  • Газар тариалан, үйлдвэрлэлийн “М Ти Эс” ХХК 2012 – 2013

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, газар тариалангийн салбарын хуулийн асуудал хариуцсан хуульч