Мэндбаярын БАТЧУЛУУН

Гэрээт өмгөөлөгч

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (БНХАУ-ын Жөн нан Санхүү хуулийн дээд сургууль,中南财经政法大学)

Хууль зүйн магистр, LL.M (БНХАУ-ын Ү хань их сургууль,武汉大学)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Гадаадын хөрөнгө оруулалт
  • Гэрээний эрх зүй
  • Компани үүсгэн байгуулах
  • Шүүх ба шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Уул уурхай ба эрчим хүч
  • Үл хөдлөх хөрөнгө ба дэд бүтэц

Ажлын туршлага

Батчулуун Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг БНХАУ-ын хувь хүн болон албан байгууллагад хуулийн зөвлөх, орчуулагчаар ажиллаж байсан. Тэрээр Хятад хэлний түвшний 6-р дэстэй бөгөөд хууль зүйн Хятад хэлтэй.