Барилгын салбарын чадавх ирэх 10 жилд дөрөв дахин нэмэгдэнэ.

Төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг гурван үе шаттай хэрэгжүүлснээр, салбарын өнөөгийн чадавх 2020 онд 1.38 дахин, 2025 онд 2.6 дахин, 2028 онд 3.9 дахин өсөх тооцоо гарчээ.  

The two modern buildings with glass windows. Architecture design of buildings. Office space, houses at sunset in the evening. 3D render.