Мөнгөнхуягийн ГАНЗОРИГ

Хуульч

Эрх зүйн Бакалавр, LL.B (Шихихутуг их сургууль)

Хууль Зүйн Магистр, LL.М (Монголийн Үндэсний их сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Гэрээний эрх зүй
  • Өв залгамжлалын эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй 
  • Гэр бүлийн эрх зүй
  • Нийгмийн даатгалын эрх зүй
  • Компанийн эрх зүй 
  • Шүүх болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Ажлын туршлага

Ганзориг Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Албадан саатуулах, баривчлах төвд Жижүүрийн цагдаа, саатуулах байрны цагдаа, Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчийн туслах, Монгол Улсын Дээд шүүхэд шүүгчийн туслах-шинжээч, танхимын тэргүүний туслах-ахлах шинжээчээр ажиллаж байсан.