Бауыржаны АЙДАНА 

Өмгөөлөгчийн туслах

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Хууль Зүйн Магистр, LL.М (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Компанийн эрх зүй
  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Гэрээний эрх зүй
  • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, хуулийн этгээдийн бүртгэл
  • Тусгай зөвшөөрөл

Ажлын туршлага

Айдана нь ОХУ-ын Улс Түмний Найрамдлын Их Сургуулийн Хууль Зүйн сургуульд суралцаж байсан бөгөөд Хууль зүйн Орос, Турк хэлтэй.