Мөнхбатын МӨНХЖАРГАЛ

Удирдах партнер, Захирал, Өмгөөлөгч

  • Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)
  • Үнэт цаасны зах зээлд зөвлөгөө өгөх эрхтэй хуульч
  • Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
  • Компанийн засаглалын гэрчилгээтэй

Мэргэшсэн чиглэл

  • Компанийн эрх зүй ба гэрээ хэлцэл
  • Хөрөнгө оруулалт ба Хөрөнгийн зах зээл
  • Оюуны өмчийн эрх зүй
  • Уул уурхай ба Эрчим хүч
  • Дэд бүтэц ба Барилга
  • Дампуурал ба Шүүхийн ажиллагаа

Ажлын туршлага

Мөнхжаргал компанийн эрх зүйн хүрээнд хийгдэх бүхий л гэрээ, хэлцлүүд, компанийн нэгдэлт ба хувьцаа худалдан авах ажиллагаа, дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалт, банк ба санхүү, уул уурхай, дэд бүтэц, үл хөдлөх хөрөнгө ба барилга, хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд иргэний болон захиргааны эрх зүйн маргаанд үйлчлүүлэгчдээ төлөөлөн ажиллаж туршлага хуримтлуулсан.

Мөнхжаргал өмнө нь Монголын тэргүүлэх хуулийн фирмийн нэг “Ананд энд Батзаяа” хуулийн фирмд хуульчаар, Бодь группт хуульчаар, И Эл Би Партнерс хуулийн фирмд ахлах хуульчаар тус тус ажиллаж байсан. “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаачаар хагас цагаар ажиллаж, хууль зүйн судалгаа шинжилгээний ажил хийдэг. Тэрээр хууль зүйн англи хэлтэй.