Отгонбаярын МӨНХБОЛД

Партнер, өмгөөлөгч

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Үнэт цаасны зах зээлд зөвлөгөө өгөх эрхтэй хуульч

Компанийн засаглалын гэрчилгээтэй

Мэргэшсэн чиглэл

  • Татварын эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүй
  • Хөрөнгийн зах зээл ба Үнэт цаас
  • Гадаад, дотоод худалдаа
  • Дэд бүтэц ба Барилга

Ажлын туршлага

Мөнхболд өмнө нь Зам, барилгын Ганьт групп ХХК-д хуулийн зөвлөх, Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн хуулийн зөвлөх, Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн хуулийн зөвлөх, Монхангай групп ХХК-д хуулийн зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан.