Хишигдоржийн БИЛГҮҮН

Партнер, өмгөөлөгч

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Хууль Зүйн Магистр, LL.М (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Иргэний эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй 
  • Гэр бүлийн эрх зүй
  • Компанийн эрх зүй 
  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Шүүх болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Ажлын туршлага

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах, Улсын дээд шүүхийн Эрүү, Иргэний хэргийн танхимд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, Эрүүгийн хэргийн танхимд шүүгчийн туслах, Улсын дээд шүүхийн сургалт хөгжлийн төв хариуцсан ахлах шинжээчээр тус тус ажиллаж байсан.