Ганаагийн ДӨЛГӨӨН 

Өмгөөлөгчийн туслах

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (ИЗОУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл

  • Компанийн эрх зүй
  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Гэрээний эрх зүй

Ажлын туршлага

Дөлгөөн нь Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-д нэгдэхээс өмнө “Сэнтрал Экспресс Си Ви” ХХК-д үйл ажиллагаа хариуцсан менежерээр ажиллаж байсан.