НЯГТ НЯМБАЙ, ӨНДӨР ХАРИУЦЛАГАТАЙ, ҮНЭНЧ БАЙХ

Өмгөөллийн Эм Жэй Эл Атторнейс ХХН нь дотоодын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд хууль зүйн иж бүрэн, цогц зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлдэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай өмгөөллийн нөхөрлөл юм.

Улсын тэмдэгтийн хураамж

Хуулийн мэдээ

Та бүхэн манай байгууллагын цахим хуудсаар зочилж хууль зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авна гэдэгт итгэлтэй байна.

Үйлчлүүлэгчдийн тоо
0
+
Эрх зүйн баримт бичиг
0
+
Дуусгасан ажлууд
0
+
Ажилласан нийт цаг
0
+